Author page: admin

İmalat Çeliği

İmalat Çeliği Sade karbon veya alaşımsız makine imalat çeliği olarak da bilinirler.İmalat çeliği yaklaşık %0,20-0,60 arasında karbon içeren alaşımsız çeliklerdir. İçerdiği yüksek oranda karbon miktarından dolayı karbon çeliği olarak da anılırlar. İmalat çeliğinin sertleşebilirliği içerdiği karbon miktarına paralel olarak artarken,…

Continue Reading

Çelik Lama

Çelik Lama Uzunluk eksenine dik kesiti dikdörtgen şeklinde olan, sıcak haddelenmiş yassı formda çelik malzemedir. Çelik lamanın köşeleri sıcak haddelemenin elverdiği oranda keskindir. Genellikle çelik yapılarda ve buna destek elemanlarında kullanılmaktadır. Kullanım amacı çoğunlukla yapıların desteklerini kuvvetlendirmek, iki profil arasında…

Continue Reading

Transmisyon Mili

Transmisyon Mili İmalat ve ıslah çeliklerine oda sıcaklığında bir veya birkaç kalıptan geçirilerek şekillendirme işlemi uygulanan çeliklere “Soğuk Çekme Çeliği” veya “Transmisyon Çeliği” adı verilmektedir. Soğuk çekme işlemiyle ısıl işleme gerek kalmadan malzemenin akma ve çekme mukavemetinin arttırılması amaçlanmaktadır. Sıcak…

Continue Reading

Dövme Çelik

Dövme Çelik Halk arasında bilinenin aksine; demir, çoğunlukla bir kimyasal elementi temsil etmekte olup, çelik ise % 2’ ye kadar karbon içeren tüm demir esaslı malzemeler için kullanılmaktadır. Bu sebeple, aslında etrafımızda demir olarak nitelendirdiğimiz nesnelerin tamamına yakını çeliktir. %2’…

Continue Reading

Soğuk Çekme

Soğuk Çekme Haddelenmiş çelik çubukların tekrardan işleme alınarak “çekilmesi” işlemine SOĞUK ÇEKME adı verilmektedir. Soğuk çekme işleminin amacı iyileştirilmiş dayanıklılık, mukavemet, esneklik ve pürüzsüz dış yüzey elde etmektir. İlk adım olarak, sıcak haddelenmiş çubukların yüzeyindeki istenmeyen tufal tabakasının uzaklaştırılması amacıyla…

Continue Reading

Alaşım Elementlerinin Çeliklerin Özelliklerine Etkileri

Alaşım Elementlerinin Çeliklerin Özelliklerine Etkileri  ALAŞIM ELEMENTİ   SERTLİK MUKAVEMET AKMA NOKTASI UZAMA KESİT BÜZÜLMESİ DARBE DİRENCİ ELASTİSİTE YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIM SOĞUTMA HIZI KARBÜR OLUŞUMU AŞINMA DİRENCİ DÖVÜLEBİLİRLİK İŞLENEBİLİRLİK OKSİTLENME EĞİLİMİ KORROZYON DİRENCİ Si ↑ ↑ ↑↑ ↓ ῀ ↓…

Continue Reading

Metalografi ile İlgili ASTM Standartları

Metalografi ile İlgili ASTM Standartları Metalografi İle İlgili Standartlar ASTM Standartları E 1077-91 (1997) Çelik numunelerde dekarbrizasyon derinliğinin belirlenmesi E 112-96 Ortalama tane boyutunun belirlenmesi E 1382-97 Yarı otomatik ve otomatik görüntü analiz cihazı kullanarak ortalama tane boyutunun belirlenmesi E…

Continue Reading

Mekanik Testler İlgili Türk Standartları

Mekanik Testler İlgili Türk Standartları Standart Açıklama T.S. 138 Metalik malzemelerin çekme muayenesi T.S. 139 Metalik malzemelerin Brinell sertlik muayenesi T.S. 140 Metalik malzemelerin Rockwell sertlik muayenesi T.S. 205 Metalik malzemeleri eğme ve katlama muayenesi T.S. 207 Metalik malzemelerin Vicker…

Continue Reading

Mekanik Testler ile İlgili ASTM Standartları

Mekanik Testler ile İlgili ASTM Standartları Standart Açıklama E 855-90 (1995) Yay uygulamaları için düz metalik malzemeleri eğme testi E 190-92 (1997) Kaynakların sünekliğini belirlemek için eğme testi E 290-97a Metalik malzemelerin sünekliğini belirlemek için eğme testi E 9-89a (1995)…

Continue Reading

Çeliklerin Isıl İşlemi

Çeliklerin Isıl İşlemi Genel olarak ısıl işlem, malzemenin sertliği, tane yapısı ve mekanik özelliklerinin istenen değerlerde olmasını sağlamak amacıyla, malzemeye uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemidir. Isıl işlem yapılış özellikleri ve elde edilen özellikler bakımından, Tavlama ve Sertleştirme olarak…

Continue Reading

Alaşım Elementlerinin Etkisi

Alaşım Elementlerinin Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi katmak suretiyle yapılan çelikler alaşımlı çeliklerdir. Alaşım elemanlarının etkisi, diğer metallere nazaran  en çok çelik yapısında etkili olmaktadır. Ayrıca alaşım elementlerinin etkileri toplanabilir…

Continue Reading

Çelik Nedir

Çelik Nedir ÇELİK, bir Demir (Fe) Karbon (C) alaşımıdır. C’dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite (saf olmayan, kirlilik yaratan) elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin kimyasal bileşimi ve çeliğin içyapısıdır. Çeliğe değişik oranlarda alaşım elementleri katılabileceği…

Continue Reading

Çelik Standartlarının Okunması

Çelik Standartlarının Okunması 10XX    =    Alaşımsız Sade Karbonlu Çelikler 11XX    =    Otomat Çelikleri 13XX    =    Manganlı çelikler 2XXX    =    Nikelli Çelikler 3XXX    =    Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler 303XX    =    Isıya ve Korozyona Dayanıklı Çelikler 4XXX    =    Molibden Alaşımlı Çelikler 41XX    =  …

Continue Reading