Mekanik Testler ile İlgili ASTM Standartları

Mekanik Testler ile İlgili ASTM Standartları

Standart Açıklama
E 855-90 (1995) Yay uygulamaları için düz metalik malzemeleri eğme testi
E 190-92 (1997) Kaynakların sünekliğini belirlemek için eğme testi
E 290-97a Metalik malzemelerin sünekliğini belirlemek için eğme testi
E 9-89a (1995) Metallik malzemeleri oda sıcaklığında basma testi
E 209-65 (1993) Metalik malzemelerin yüksek sıcaklıklarda konvansiyonel veya hızlı ısıtma hızlarında ve deformasyon hızlarında basma testleri
E 855-90 Yay uygulamaları için düz metalik malzemeleri eğme testi
E 796-94 Metalik folyonun süneklik testi
E 643-87 (1995) Erichsen testi
E 646-93 Metalik sac malzemelerin çekmedeki deformasyon sertleşmesi üstünün belirlenme testi
E 6-98 Mekanik test metodları
E 448-82 (1997) Metalik malzemelerin sklereskop testi
E 10-96 Metalik malzemelerin brinell testi
E 140-97 Metaller için sertlik dönüşüm tabloları (Brinell sertliği, Vickers sertliği, Rockwell sertliği, Rockwell yüzey sertliği, Knoop sertliği ve Skreleskop sertliği arasındaki ilişki)
E 110-82 (1997) Taşınabilir sertlik cihazı ile metalik malzemelerin indentasyon sertlik testi
E 384-89 (1997) Malzemelerin mikro sertlik testi
E 103-84 (1996) Metalik malzemelerin hızlı indentasyon sertlik testi
E 18-97a Metalik malzemelerin Rockwell ve Rockwell yüzey sertlik testi
E 92-82 (1997) Metalik malzemelerin Vickers sertlik testi
E 23-96 Metalik malzemelerin çentikli çubuk darbe testi
E 1842-96 Metalik malzemelerin Makro, Rockwell sertlik testi
E 517-96a Sac metali için plastik deformasyon oranı R testi
E 345-93 Metalik folyonun çekme testi
E 8-98 Metalik malzemeleri çekme testi
E 8M-98 Metalik malzemeri çekme testi (metrik)
E 466-96 Metalik malzemeler için yük kontrollü sabit genlikli eksenel yorulma testi
E 606-92 Sabit genlikli az çevrimli yorulma testi
E 468-90 Metalik malzemeler için sabit genlikli yorulma test sonuçlarının prezentasyonu

Add Comment