Mekanik Testler İlgili Türk Standartları

Mekanik Testler İlgili Türk Standartları

Standart Açıklama
T.S. 138 Metalik malzemelerin çekme muayenesi
T.S. 139 Metalik malzemelerin Brinell sertlik muayenesi
T.S. 140 Metalik malzemelerin Rockwell sertlik muayenesi
T.S. 205 Metalik malzemeleri eğme ve katlama muayenesi
T.S. 207 Metalik malzemelerin Vicker sertlik deneyi
T.S. 269 Metalik malzemelerin vurma (darba) muayeneleri
T.S. 271 Metalik sac ve bantlarıın çökertme muayenesi (Erichsen muayenesi)
T.S. 279 Metalik malzemelerin sürekli uzama ve kopma süresinin tayini deneyi
T.S. 287 Çeliklerde eritme kaynak metado ile yapılan alın birleştirme kaynaklarının çekme muayenesi

Add Comment