Metalografi ile İlgili ASTM Standartları

Metalografi ile İlgili ASTM Standartları

Metalografi İle İlgili Standartlar ASTM Standartları
E 1077-91 (1997) Çelik numunelerde dekarbrizasyon derinliğinin belirlenmesi
E 112-96 Ortalama tane boyutunun belirlenmesi
E 1382-97 Yarı otomatik ve otomatik görüntü analiz cihazı kullanarak ortalama tane boyutunun belirlenmesi
E 340-98 Metal ve alaşımlarının makro dağlanması
E 381-94 Çelik çubuk, bilet, blum ve dövme ürünlerinin makro dağlama testi
E 384-89 (1997) Malzemelerin mikro sertliği
E 45-97 Çelik inklüzyon içeriğinin belirlenmesi
E 1245-95 Çelik ve diğer metallerin inklüzyon içeriğinin otomatik görüntü analiz cihazı ile belirlenmesi
E 407-93 Metallerin ve alaşımlarının mikro dağlanması
E 1268-94 Mikroyapıda bantlaşma ve yönlenme derecesinin belirlenmesi
E 1122-96 Otomatik görüntü analiz cihazı kullanarak JR inklüzyonlarının belirlenmesi
E 768-80 (1993) Çeliklerde otomatik inklüzyon belirlenmesi için numune hazırlanması
E 1180-94 Mikroyapısal inceleme için kükürt baskısının hazırlanması

Add Comment